Frya Næringspark er et attraktivt område for industri, næring, og aktivitet for våre innbyggere.
Næringsparken har en meget god byggegrunn, bestående av morene- og elvegrus, og området er tilnærmet flatt.

Frode Martinsen, Næringssjef Ringebu kommune

Bedrifter på Frya

Tine Meieriet Øst Frya

TINE-anlegget på Frya produserer all Youplaityoughurt for Norge, er størst i landet på produksjon av rømme og den eneste i Norge som produserer Cottage Cheese. Tapping av konsummelk for salgsområdene Gudbrandsdalen, Ringsaker og deler av Østerdalen.

Kontakt oss